Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 5 de juliol, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 5 de juliol, de 47.081.442, i les dosis administrades de 43.959.621

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 04/07/2021 — Data de l’informe: 05/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 5.493.240 833.000 1.455.800 299.300 8.081.340 7.908.236 4.740.714 3.329.693 04/07/21
Aragón 974.925 136.100 228.700 46.800 1.386.525 1.286.210 764.348 582.092 04/07/21
Asturias 831.605 113.200 175.400 36.100 1.156.305 1.142.562 679.509 502.005 04/07/21
Baleares 702.360 106.600 201.400 41.300 1.051.660 990.169 610.025 429.101 04/07/21
Canarias 1.333.770 199.900 374.400 76.900 1.984.970 1.888.288 1.158.885 812.995 04/07/21
Cantabria 430.125 59.700 100.200 20.550 610.575 548.450 331.622 231.394 04/07/21
Castilla y Leon 1.946.595 273.800 411.900 84.650 2.716.945 2.451.476 1.460.712 1.095.429 04/07/21
Castilla – La Mancha 1.422.585 212.900 350.900 72.375 2.058.760 1.939.597 1.187.133 821.788 04/07/21
Catalunya 5.221.160 762.200 1.338.100 274.850 7.596.310 7.100.319 4.318.671 2.979.248 04/07/21
C. Valenciana 3.322.990 486.400 869.800 178.800 4.857.990 4.379.539 2.634.927 1.901.688 04/07/21
Extremadura 783.395 108.100 183.000 37.600 1.112.095 1.088.911 650.990 488.834 04/07/21
Galicia 2.103.775 288.200 464.800 95.700 2.952.475 2.882.775 1.712.125 1.295.553 04/07/21
La Rioja 230.555 32.100 54.900 11.300 328.855 293.941 169.092 140.355 03/07/21
Madrid 4.417.845 672.900 1.166.300 239.600 6.496.645 5.653.448 3.409.841 2.582.176 04/07/21
Murcia 962.465 142.200 259.900 53.400 1.417.965 1.306.834 791.784 564.323 04/07/21
Navarra 457.035 68.600 113.700 23.350 662.685 631.577 382.567 285.480 04/07/21
País Vasco 1.600.380 222.600 380.800 78.550 2.282.330 2.178.637 1.330.626 965.800 04/07/21
Ceuta 49.950 7.900 15.100 2.950 75.900 72.717 44.831 31.925 02/07/21
Melilla 49.950 7.800 15.100 2.950 75.800 66.449 40.710 31.135 01/07/21
Fuerzas Armadas 46.392 16.300 106.100 2.000 170.792 147.742 85.038 63.611 04/07/21
Sanidad Exterior 0 2.490 0 2.030 4.520 1.744 1.526 823 02/07/21
Totales 32.381.097 4.752.990 8.266.300 1.681.055 47.081.442 43.959.621 26.505.676 19.135.448  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.