Valoració de CiU de Roses del ple de juliol

CiU Roses

El ple començà amb l’explicació per part de l’Alcalde de la feina i les gestions realitzades pel govern en el darrer mes de juliol. Això que per alguns pot resultar poc important, per noslatres ho és molt ja que permet actuar amb transparència i sense amagar res a ningú de les diverses i molt profitoses gestions fetes per l’alcalde i els diferentes regidors en el darrer mes. Sòn aquelles petites coses que si no s’expliquen no se saben i volem la màxima difusió i participació del poble en totes aquestes qüestions.

Aprovació del compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2011. El que podem observar amb aquest apartat és la bona salut de les finances municipals. Això no vol dir que ens sobrin els diners sinó que aquells ingressos que obté l’Ajuntament s’estan gestionant amb uns criteris on impera la racionalització de les despeses i el sentit comú; fer més amb menys. Permeten alhora, mantenir els serveis a la nostra vila sense deixar de vetllar per cap persona del nostra municipi.

Un pas cap a la Roses de qualitat que defensa CiU en front de la Roses de quantitat propugnat de sempre pel PSC, l’acord de suspensió del Pla parcial urbanístic SUD-13 Mas d’en Puig aprovat per la Generalitat avala el que hem defensat des del nou govern amb el PP i deixa en evidència a l’anterior govern que havia iniciat els tràmits per a permetre la construcció de 1005 habitatges a l’ ARE, darrera la piscina municipal i ara 1500 per a la zona del Mas d’en Puig, darrera el cuc Part i fins els bombers.

Desconcerta l’abstenció del PSC, quan havia estat el promotor i desconcerta l’abstenció del GdP que, també diuen, defensar un poble de qualitat. D’això se’n diu fer la puta i la Ramoneta.

Ho varem proposar en el nostre programa electoral i ja em complert. El programa urbanístic ,“Roses posa’t guapa”, neix amb la voluntat d’estimular amb exempcions i ajut econòmic totes aquelles persones o comunitats de propietaris que vulguin millorar la  façana o paret mitgera del seu edifici.

Si per una banda aconseguim que les façanes del casc de la vila es facin “més guapes”, per l’altra, estimulem la feina per als petits i mitjans empresaris rosincs de la construcció, paletes, pintors, del ram de l’alumini, etc, empresaris i treballadors.

En el seu temps, l’anterior govern, va comprar un llagut i en comptes d’oferir-lo a tots aquells clubs i associacions que volguessin fer rem, el va entregar, sense res a canvi ni tramitació a una determinada gent.

Per aposar ordre, fa uns mesos, varem reclamar als seus “dipositaris” en fessin entrega i si varen negar, el varen amagar en un solar propietat del Sr. Bataller i fins no varem iniciar el tràmit per a reclamar aquest bé de propietat municipal al Jutge, no es va lliurar.

Ara es tracta d’iniciar el camí correcte, entregat a la societat municipal Port de Roses, aquesta farà la tramitació per a que el bot tingui un ús ajustat a les necessitats de tot el poble de Roses, no d’uns pocs, molt pocs.

Un punt important que cal posar en el lloc que li pertoca és la baixa del preu que l’ajuntament cobrarà per l’aigua i per l’ús de la piscina a partir del mes de setembre. Baixem el preu per a “absorbir” l’augment que el nou IVA aprovat pel Govern d’Espanya ens carrega, un 13%. Aquest augment el suportarà íntegrament el pressupost municipal.

Finalment, en el darrer punt varem aprovar la rebaixa de la taxa de l’aigua i la rebaixa del preus de la piscina per tal que un cop feta la puja de l’IVA al mes de setembre la gent de Roses no vegi incrementada la seva factura. Aquí l’oposició no hi va votar a favor i la veritat no ho entenem. Potser no estan d’acord en què tota la gent de Roses pagui menys per utilitzar l’aigua? Poster creuen que no és just mantenir els preus de la piscina a tota aquella gent que necessita fer esport per evitar mals d’esquena, o afavorir que els nois i noies facin un esport a Roses?

Nosaltres amb aquest punt impedim que la gent del municipi no pagui més a partir de la pujada de l’IVA.

En l’apartat de precs i preguntes continua la tònica de molt pocs precs que aportin millora a la qualitat de vida dels ciutadans i sí moltes preguntes carregades de mala llet que només pretenen crispar l’ambient.

Preguntes capcioses i manca de rigor de part dels ex governants i un excés de “bonisme” i preguntes que intenten passar per innocents però carregades amb la mateixa pólvora, ens creen decepció.  

El grup de CiU no mira enrere, volem portar Roses pel camí de la pau i la tranquil·litat i com sempre, entenem que els polítics no tenen que ser motiu de preocupació per a la ciutadania sinó que volem ser part de la solució als seus problemes.

 

CiU ROSES