Valoració de Gent del Poble-AM de Roses del ple de març

Gent del Poble - AM

Fem una valoració dels punts més importants d’un Ple on hi ha una forta manca de iniciatives i d’accions de govern.

Punt nº 3
LIQUIDACIONS PRESSUPOSTARIES
Aquest punt nosaltres creiem que es pràcticament més important que el dels pressupostos i hem vist que en una setmana no podem treure’n conclusions definitives. Hem constatat uns desviaments de al voltant de 14.000.000 € i necessitem mes temps per treure una opinió definitiva, el que farem serà demanar les liquidacions pressupostaries dels últims quatre o cinc anys per instància i quan tinguem una opinió final la donarem per escrit.

Punt nº 4
Si es retires lo de l’aparcament del Castell de la Trinitat, podríem votar a favor. No entenem que es vulgui fer un aparcament amb un pressupost de 376.208 € si el Castell ni tan sols té un pla de usos. Ens vàrem abstenir.

Punt nº 5
Aquest punt el votarem a favor, però la pregunta es si traiem 100.000 € del projecte de la SUF, que en penseu fer amb aquest espai?.

Punt nº 6
Ens vàrem abstenir, entenem que no es va portar correctament el tema del llagut i el Club de Rem, però veiem be que es normalitzi la cessió del remolc.

Punt nº 8
I votàrem en contra, creiem que el que s’hauria de fer es que les assegurances haurien d’anar per concurs o per millors ofertes presentades per professionals de les assegurances que treballen i cotitzen a Roses.

PRECS I PREGUNTES
1-Una sentencia emesa per EL Jutjat social nº 1 de Mataró, obliga a l’empresa Aigües de Mataró, a tornar als seus treballadors part de la paga extra que els hi va ser retallada en aplicació del reial decret 20/2012. En concret el jutge obliga a l’empresa a retornar als empleats la part corresponent al sou meritat entre l’1 de Juny i el 15 de Juliol, quan va entrar en vigor la normativa estatal. La decisió suposa que els treballadors percebrien una mica més de la meitat d’una paga extra que els va ser retirada en aplicació de les mesures del govern de Rajoy per limitar la despesa pública. L’aplicació del Reial Decret no era l’adequada perquè afectava el salari de tot un any i no a partir del dia que el decret va ser vigent. Els treballadors demandants tenen dret a percebre la part proporcional sense que la norma pugui tenir efectes retroactius.
Es possible que aquesta sentència senti precedent i l’Ajuntament pugui fer els tràmits oportuns per aconseguir que els treballadors tan del consistori com de les empreses municipals puguin percebre la part proporcional que els hi correspon?.
La resposta en el Ple no hi va ser-hi, però si es veritat que fora del Ple se’ns va contestar que estarien atents del que passaria properament i si aquesta sentencia es farà efectiva o no.

2- – Alguns veïns de Mas Matas ens han traslladat la seva queixa per l’estat en que estan els carrers desprès d’haver-hi instal•lat el servei de gas. Diuen que fa massa temps que estan els carrers sense pintar les senyals de trànsit al terra del paviment, amb el perill que això comporta i demanen quan temps es tardarà en normalitzar la situació.
La resposta de l’alcalde va ser que els veïns havien de tenir més paciència, i que fins que no s’acabi la feina d’instal•lació del gas a tota la urbanització no es passarà a la propera fase de finalització de l’obra.

3- L’empresa que té la concessió del pàrquing està arreglant part del front de mar. Entenem que s’ha d’arreglar el passeig per la temporada d’estiu però les obres de la plaça Catalunya, perquè es fan si potser mes endavant s’hauran d’enderrocar i tornar-les a fer? Perquè no es fa la consulta del pàrquing soterrat que havíeu dit que es faria?
Aquí l’alcalde ens contesta que abans de fer una consulta volen estar segurs de tots els aspectes tan tècnics com econòmics. Nosaltres entenem que desprès de dos anys i essent aquest punt un dels més importants que portava CiU en època de eleccions, seria hora ja de tenir tot aquest tema enllestit i no fer obres que potser desprès s’hauran de refer o enderrocar.

4- Estem a punt de començar el mes d’Abril del 2013 i la gent de Roses encara no sap quins son els sous que han cobrat tan els regidors, com els càrrecs de confiança, com els membres de les executives de les empreses municipals de l’any 2012. Quan ho tindrem?.
La resposta de l’alcalde visiblement molest va ser que qui vulgui saber el que es cobra, ja està a la web de l’Ajuntament i qui ho vulgui mirar que ho faci. Nosaltres entenem que no costa gens fer un full informatiu i explicar a la ciutadania el que cobren els regidors, els membres de les executives de les empreses municipals i els càrrecs de confiança. Tornarem a demanar-ho.