Valoració de Gent del Poble de Roses del ple de juliol

Gent del Poble - AM

Dels punts que hi havia en el Ple, dos van tenir intervenció del nostre grup. Un era el punt nº 5 que tractava de uns informes sectorials i acord de suspensió de l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del SUD 13 Mas d’en Puig.Busca i mas Fumats del terme municipal de Roses i d’Iniciativa privada.

Es un punt referent a una proposta d’una empresa Iberdrola, per la urbanització d’un espai amb la creació d’habitatges inclosa.

En aquest punt nosaltres ens varem abstenir , entenem que les necessitats del poble no son la creació de 1450 habitatges.

Varem preguntar que  si es permet fer 1450 habitatges en aquest sector i sent crítics amb el POUM vigent com es que no s’ha modificat o revisat? En varen contestar que en un any no hi ha temps per modificar un POUM, però jo entenc que com a mínim si que es pot  revisar.

I com es possible que si ja existia aquest projecte d’Iberdrola, amb 1400 habitatges es faci un ARE nou (l’anterior legislatura) amb uns 900 habitatges mes?.No entenc que algú que estimi Roses pugui actuar d’aquesta manera.

Nosaltres creiem que s’ha de perfeccionar el que ja tenim i estem totalment en contra de la creació d’habitatges tipo bloque-plurifamiliar. L’abstenció es perquè si que acceptaríem que en aquesta zona es pogués construir una zona-nit, una zona comercial, un palau de congressos, algun hotel de qualitat amb zona esportiva etc.. però mai blocs de pisos, per sort, amb tots els meus respectes per aquesta ciutat. això no es Hospitalet.

 

PUNT Nº 7

Amb el tema del llagut, nosaltres ja varem dir la nostre en el seu moment, estàvem en contra de com s’havia gestionat tot , i ara amb la meva participació al Consell del Port Esportiu intentaré que hi hagi una bona gestió amb aquest tema i que el llagut es pugui utilitzar com mes millor. El Prec aquí es demanar als representants dels partits del Consistori al Port Nàutic, que es posin facilitats perquè tothom que ho desitgi pugui utilitzar el llagut.

 

En l’apartat de PRECS i PREGUNTES varem començar amb  el tema del parc situat al costat del CUC, volíem demanar si s’ha solucionat el tema dels permisos. Ens van contestar que l’Ajuntament ja els hi ha posat sancions i que aquestes segueixen el seu curs i que ells fan el que dicta la llei, entenc que els permisos definitius no els tenen ni els tindran.

Aquests firaires, la majoria son francesos i ho tenen tot retolat en francès. Penso que se’ls hi hauria d’exigir que ho fessin com a mínim en català també. No en van contestar

També vull fer constar que l’empresa en el seu moment va dir que donaria 40 llocs de treball, pregunto si s’ha complert? Tampoc en van contestar

Gran enrenou hi ha amb l’ordenança de l’ocupació de via pública que varem aprovar en el passat  Ple. Aquí hi notem que s’ha perdut una oportunitat de que la Participació ciutadana  hi tingues molt a dir en aquest tema. La Participació ciutadana que tots nosaltres portàvem en els nostres programes i que de moment no es veu per enlloc. PREC: Ens agradaria que es reconduís la situació i que es tingui en compte l’opinió de gent com l’Associació de Comerciants Independents de Roses, els quals es veuen en molts casos clarament perjudicats alhora de gestionar els mts2 que els hi pertoca en relació a altres comerços. Creiem que s’hauria d’haver dialogat mes tan amb aquesta gent com amb la de l’ACOR., el regidor Sr. Ambrosio va dir que l’Associació de comerciants Independents de Roses no estan registrats, donant a entendre que si no estan registrats no se’ls ha de tenir en compte. Segons ells son associació i estan esperant que l’Ajuntament els registri d’una vegada, doncs ja fa temps que varen entregar tota la documentació.

 

Amb el tema de la Fira de Sta. Matgarita nosaltres varem exposar el que ha estat l’opinió del poble amb les seves associacions incloses i l’únic que podem dir es que l’equip de govern fent cas omís a associacions com ACOR, va optar per instal·lar aquesta fira amb el resultat que tothom coneix. Aquí en Carles Pàramo em va acusar de crear crispació en el Ple, jo li vull dir que nosaltres intentem traslladar l’opinió del poble als Plens i si ell ho va entendre com a crispació o va encertar perquè es el que hi havia i encara hi ha en aquest moment en el poble en relació a aquesta fira, es va ofendre perquè varem demanar responsabilitats i no se’m va contestar a les preguntes de qui se’n faria càrrec de les despeses i dels firaires que s’han quedat sense feina.

Tot aquest enrenou s’hagués pogut evitar fent cas als comerciants des de un començament i no ara al final.

I si no vaig entendre malament, crec que va dir que les casetes no es retirarien en tot l’estiu i estarien allà tancades. Penso que els “manteros” els hi ho agrairan dons fan una bona ombra durant tot el dia.

 

Conflicte amb la Policia Local:

Nosaltres no hem volgut defensar a cap part, entenem que el col·lectiu que es manifestava va fer un comunicat i  aquest comunicat ho vaig exposar en el Ple. En Carles es va tornar a enfadar amb mi perquè entenia que no em podia documentar amb comunicats. Jo li vull dir, ja que no tinc dret a replica, que la meva intenció era debatre una postura la de la policia municipal i l’altre postura que era la de l’equip de govern. En tot aquest tema noto que ha tornat a faltar diàleg per les dues parts. Quan hi ha un conflicte, es pot arribar a un acord o no, però abans sempre s’ha de negociar i parlar.

Amb el tema de la taxa de les franges antiincendis entenem que cobrar aquesta taxa en algunes zones es simplement “il·legal”.  Aquesta taxa s’ha de cobrar en urbanitzacions sense continuïtat urbana del municipi,   ¿com pot ser que es cobri a les cases situades al Puig Rom, o be al Mas Oliva, Grecs, Mas Matas. ?

En Manel Escobar ens van dir que ho cobraven segon un cartipàs que ja s’havia aprovat anys enrere i que els tècnics decidien on s’havia de delimitar les zones que els hi tocava pagar. Una resposta que no ens serveix, dons sabem del cert que el que diu la Llei es que s’ha de cobrar taxa a urbanitzacions sense continuïtat urbana, per exemple Mas Fumats o Mas Busca i mai cobrar-la al Puig Rom, Mas Oliva etc..

En general va ser un Ple amb molta tensió on moltes preguntes varen quedar sense resposta. Entenc que l’Equip de Govern va estar massa a la defensiva i massa nerviós, i alguns regidors varen actuar amb prepotència amb mi, sabent que no tenia dret a replica. Nosaltres per part de Gent del Poble-AM, el que pretenem amb les nostres intervencions es debatre, dialogar i preguntar. Tal i com està plantejat el tema de les rèpliques ara mateix, això no es possible.

 

Francesc Giner

Portaveu de Gent del Poble-AM