Valoració de Gent del Poble de Roses del ple del 28 de desembre del 2012

logo_gent_del_poble

En el punt nº 2  es dona per assabentat la dissolució del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà. Aquí els expedients ens informen que des de el Maig del 2009 que es comença a constituir el Consorci, passant per el novembre del 2011 amb l’aprovació inicial per el Ple i desprès amb la ratificació el Abril del 2011. I desprès de fer-se efectiu el traspàs l’octubre del 2011 i que el Gener d’aquest any es poses en funcionament. Veiem que onze mesos desprès es dissolt. La pèrdua de temps i feina que representa tot això es el que volem fer constar.

Se’ns informa de la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris que pugen un total de 478.081,89 , corresponents a les retribucions que hauria de percebre el personal al servei de l’Ajuntament de Roses en el mes de desembre del 2012 en concepte de paga extraordinària, en aplicació d’un Reial Decret Llei 20/2012. Aquest punt respon a la Moció presentada per el PSC-PM de Roses sol·licitant que es busquessin les fórmules adequades per pagar als treballadors municipals la paga de Nadal. En l’aplicació dels articles 2 i 22 d’aquest Reial Decret la normativa obliga a immobilitzar, aquest any els crèdits previstos per a l’abonament de les citades pagues i també que aquests crèdits nomes afectin a aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte. Nosaltres vàrem lamentar haver de complir aquest Decret amb el greu prejudici que això comporta als treballadors. També vàrem lamentar que els treballadors de les empreses municipals no s’hagin beneficiat de les bestretes que si han gaudit els treballadors de l’ajuntament. La resposta d’en Manel Escobar va ser que els treballadors no s’havien interessat prou per rebre aquestes bestretes.

Estem d’acord en el canvi en el PUOSC del 2012 el qual ha estat acceptat amb una subvenció de 100.000€. El pla de Barris no pot quedar aturat al mig dels casc antic i entenem que el carrer Joan Badosa, Sant Isidre, Sant Pere Alt, i Sant Pere Baix, s’han d’enllestir. Es per això que hi vàrem votar a favor.

PRECS I PREGUNTES

-En aquest apartat varem fer constar que a Roses fa falta un Centre Cívic. Un Centre on la societat rosinca hi tingui un espai. Desprès de veure els plans que tenen amb l’edifici de c’ala Anita, i de constatar que lo de la S.U.F., va per llarg i que inclòs dubtem de si es farà o no, vàrem demanar si tenien pensat algun espai per fer un Centre Cívic, com podria ser per exemple la Casa del Mar al costat del Teatre, ja que una part es propietat de l’Ajuntament. La resposta per part de l’alcalde va ser si mes no curiosa: que el Centre Cívic era un concepte de poble i que les ciutats tenien Casinos, on hi podia jugar la gent gran. El proper dia li tornaré a demanar a veure si la resposta es més convincent. El que si vàrem constatar es que la pregunta no li va agradar gaire.
-També varem avisar que en el proper Ple, tal i com sempre havíem dit, demanarem quines han estat totes les retribucions que han rebut tan els regidors de l’Ajuntament com els càrrecs de confiança, i els diferents treballadors de les empreses municipals, durant l’exercici 2012.
-Per acabar vàrem demanar quan s’acabaria d’una vegada la plaça Prim,ens varen contestar que entre d’altres coses s’havia endarrerit perquè el material per acabar-la no arribava i que estan atents per donar-li pressa al constructor perquè l’acabi d’una vegada
PLE EXTRAORDINARI PER DEFENSAR LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA

Nosaltres defensem com no podia ser d’una altre manera aquesta Moció consensuada entre tots els grups del Consistori excepte el PP. El que si vàrem deixar clar es el nostre malestar per la decisió del PSC local, alhora de voler fer un Ple extraordinari per aquest tema, amb totes les despeses que això comporta per el poble de Roses. Creiem sincerament que s’ ho podien haver estalviat, i que aquesta Moció s’hagués pogut defensar en el Ple Ordinari que es va celebrar el mateix dia.

Gent del Poble-AM