Valoració de Gent del Poble del ple d’agost de Roses

Gent del Poble - AM

En Carles Pàramo va començar llegint-nos una queixa d’una veïna de Roses per les molèsties que li representen les fires i barraques de Festa Major. Ens va posar sobre la taula que presentéssim solucions entre tots. Nosaltres entenem que s’ha de fer una valoració global de les queixes que hi ha hagut per part de veïns i comerciants. També creiem, però, que fires i barraques  s’han de celebrar. El càmping Bahia és un lloc ideal, però entenem que 10 dies aguantant els sorolls sempre els mateixos és excessiu. Estaria bé buscar altres indrets perquè així no hagin de rebre sempre els mateixos i regular el volum que posen els firaires, però que s’han de celebrar no en tenim cap mena de dubte.

Els punts en el Ple eren deu, dels quals sobresortia una ratificació de l’acord de la Junta de Govern local del 16 de març, referent a l’aprovació del Pla d’usos de temporada del domini marítimo-terrestre del terme municipal de Roses per als anys 2012 a 2016. Aquí nosaltres ens varem abstenir. Creiem que, quan es facin actuacions durant aquests exercicis, ja direm la nostra tal i com hem fet aquest any.

També varem aprovar el punt que feia referència al projecte de reurbanització de l’àmbit del casc antic dels carrers de Sant Isidre, Joan Badosa, Sant Pere Alt i Sant Pere Baix. Veiem bé que, ja que des del Pla de Barris alguns carrers van quedar a mig urbanitzar i en altres no es feia cap actuació (Joan Badosa), amb aquest projecte la reurbanització d’aquests carrers sigui total.

 

Dues preguntes

Varem demanar per el cost total de les casetas del passeig marítim i pels motius de l’obertura de l’expedient sancionador de la Fira del costat del Cuc Park. Així mateix varem demanar per què no s’havia precintat, si en algun moment havien faltat permisos o s’havien detectat mancances de seguretat o d’assegurances, etc.

La resposta a les dues qüestions va ser que s’estaven acabant de fer els expedients relacionats amb aquests dos temes i que, quan ho tinguessin acabat, ens ho passarien per poder-ne fer la valoració.

 

Tema Policia Local

Vaig demanar si es tornaria a defensar al policia local que ja té dues denúncies per un mateix cas, contractant els serveis del Sr. Carles Monguilod. El regidor em va contestar que no, que tindrà un altre advocat. Això ho vaig preguntar perquè la primera vegada que es va celebrar el judici, el mes de febrer, amb sentència final d’una multa tant per a l’agent com per a la veïna (aquesta inferior), per a sorpresa nostra l’equip de govern va voler apel·lar-ne en contra i va contractar els serveis del senyor Monguilod amb la protesta del nostre grup. Entenem que, si el que es pretén és que el policia quedi net en el seu currículum, la despesa l’ha de pagar ell. Per això, vist que un altre cop ha estat denunciat per un testimoni del mateix judici, volíem saber si el tornaria a defensar aquest prestigiós advocat. Celebrem que no sigui així, més que res pels diners que ens costen a tots aquests judicis.

També vàrem protestar per la poca presència de la policia al exterior de les fires i barraques. El senyor Tarrero em va contestar que a l’estiu hi ha molta feina i que hi havia guardes jurats a l’interior, cosa que entenem que no es competència d’ell. No és ell qui contracta els guardes jurats, sinó que es fa des del departament de festes. A més, jo parlava de l’exterior, no de l’interior. De totes maneres ens ratifiquem en la poca presència de la policia local a l’exterior de les fires i barraques del nostre poble.

Un altre punt va ser la nostra queixa sobre com es va notificar la taxa antiincendis als veïns afectats, notificació que no es va fer bé. Almenys no es va fer com diu al mateix web de l’Ajuntament i, per la manera com s’ha notificat, entenem que les notificacions  no estan acreditades, cosa que condiciona els 10 dies que es donen per poder fer al·legacions.

També varem demanar que es faci de nou un pla de delimitació que reflecteixi clarament les urbanitzacions sense continuïtat en la trama urbana actualment, és a dir, l’any 2012, ja que entenem que el plànol aprovat per l’Ajuntament en el Ple del 29 de desembre de 2003, on es delimiten les urbanitzacions i edificacions aïllades, no correspon a la realitat urbanística actual.

Aquí en Manel Escobar ja no va ser tan arrogant com l’altre vegada i el somriure li va desaparèixer de la cara. Sabem del que parlem i sabem que aquesta taxa no està ben aplicada, i em va convidar a repassar la manera com s’ha aplicat junt amb els tècnics pertinents, cosa que celebro.

Per acabar, la Ianna va parlar altre cop del tema del llagut i el fet que a hores d’ara encara estigui a les drassanes de Roses, sense que ningú no el pugui utilitzar. Discutim el fet que el llagut el cedeixin provisionalment al GEN i volem que d’una vegada per totes es solucioni tot aquest enrenou. La Montse Mindan comenta que la cessió és provisional i que serà el Consell d’Administració del Port qui decidirà quines seran les bases perquè aquesta embarcació la puguin utilitzar tant el GEN com el Club Marítim de Roses, que és el que nosaltres desitgem. Entenem que, a les portes de un Campionat de Rem que s’ha de celebrar a Roses, tot aquest tema ja hauria d’estar solucionat. Creiem que les dues parts ho han posat molt difícil per solucionar aquest enrenou i lamentem aquesta situació.

 

Gent del Poble-AM