Valoració de Gent del Poble del ple de juny de Roses

Gent del Poble - AM

Aquesta vegada ha estat un ple amb 14 punts, cinc o sis dels quals són prou rellevants per poder dir-hi alguna cosa.

Punt nº 3
Hi ha hagut una modificació de crèdit, la número 4, on la baixa d’unes aplicacions de despeses corrents ha servit de finançament de crèdit d’aplicacions de despeses corrents per valor de 381.600 €. Aquí ens vàrem abstenir ja que són accions de govern que, en la majoria de casos, impliquen un canvi de denominació o una inversió menor (per exemple la festa andalusa, que passa de 21.600 € a 12.000 €).

Punt nº 8

Punt que ha servit per aprovar la realització de les “vaquilles”. Una vegada més, el consistori no ha estat a l’alçada en aquest tema, i la por de perdre vots ha fet que, com any rere any, s’aprovi un acte on la finalitat es divertir-se a costa dels animals. Una cosa m’ha agradat d’aquest punt, i és el fet que aquest any hi ha hagut més vots en contra que mai (set, si no recordo malament). Poc a poc la racionalitat en aquest tema es va imposant. Quan parlo d’aquest tema també em refereixo a la festa dels ànecs.

Punt nº 9
En aquest punt es va aprovar el reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal, un reglament que abans no havia existit mai i que va ser possible gràcies al treball del regidor de l’equip de govern Marc Danès, la directora de la biblioteca i els regidors de PSC, Imma Carrión, i de Gent del Poble-AM, Ianna Arjona. Aquest punt ha estat una bona mostra que, plegats i amb ganes, es pot treballar pel nostre poble. Hi vàrem votar a favor.

Punt nº 11

Es referia a l’aprovació d’un conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses per a dur a terme el servei de dinamització i inserció laboral durant l’any 2012, amb una despesa de 7.905,44 €. En aquest punt hi vàrem votar a favor, perquè per molt que es faci a fi d’incentivar llocs de treball sempre serà poc. Però he de reconèixer que tinc seriosos dubtes de si això funciona o no. Més endavant demanarem explicacions i resultats.

Punt nº 12
Entenem que s’ha obert un concurs per gestionar la «zona blava», que sembla concebut perquè ho exploti una empresa privada (per exemple, es requereix haver facturat més de 200.000 € o tenir experiència en aquest tema). Nosaltres creiem que ho podria gestionar una entitat municipal o el mateix Ajuntament, ja que així els diners anirien per al municipi. Vàrem demanar si el concurs estava pensat perquè ho explotés una empresa privada, i se’ns va contestar que hi podia accedir tothom. Però, vistes les condicions del concurs, es veu clarament que no és així. Crec que s’ha perdut l’oportunitat de donar llocs de treball i que els diners de l’explotació es quedin a Roses. Hi vàrem votar en contra, tant pel que he dit anteriorment com per la manera en què s’ha distribuït aquesta zona blava.

Punt nº 13
Punt per l’aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Domini Públic Municipal en Hosteleria i Comerç de Roses.
En aquest punt vàrem votar a favor, encara que vàrem demanar per què no s’ha publicat al web i quan entrarà en vigor. La resposta va ser que no sabien que no hi era, que es posaria properament al web i que entraria en vigor a partir de l’aprovació. Sabem que hi havia més de vint comerciants a la sala de plens (sobretot francesos), que no estaven contents amb la nova ordenança. Haurem de parlar amb ells perquè ens expliquin què ha passat i per què no els han escoltat.

Punt nº 15
Moció presentada pel PSC local, per posar el nom de l’enginyer Calvi a l’entrada de Roses. El primer que volem dir és que respectem la figura de l’enginyer italià Giovanni Batista Calvi i la seva trajectòria com a personatge rellevant de l’època. També reconeixem la feina feta tant a Roses com a Perpinyà, Eivissa o Salses, entre d’altres indrets.
No obstant això, el nostre grup va decidir per majoria votar en contra d’aquesta proposta, ja que entenem que el lloc que es demanava per posar-hi el seu nom no és adequat. Tot i respectant la figura de Calvi, creiem que l’entrada de Roses ha de continuar portant el nom d’Avinguda de Rhode, que és el que ens agrada. Sí que acceptaríem canviar el nom de la Plaça del Rei pel de Plaça Joan Battista Calvi; però, en no haver hagut converses amb el grup socialista, no s’ha arribat a cap acord.

Precs i preguntes
En l’apartat de precs i preguntes vull destacar la que va fer el regidor Carles Ferrer, demanant si hi hauria pantalla gegant a la Plaça Rahola si Espanya arribava a la final de l’europeu. En Carles Pàramo es va treure les puces de sobre, però a en Manel Escobar li va faltar temps per dir que ell s’encarregaria de tot i que hi hauria pantalla.

Desprès de l’apartat de precs i  preguntes es va tancar la sessió.

Francesc Giner
Portaveu de Gent del Poble-AM