Valoració de Gent del Poble dels Pressupostos de 2013

Gent del Poble - AM

En relació als pressupostos municipals presentats per l’equip de govern CIU-PP per a l’Ajuntament de Roses 2013:

El pressupost es basa en el compliment de les tres regles fiscals que suporten l’estabilitat amb un equilibri de dèficit zero, la sostenibilitat amb un deute inferior al 75 % del pressupost, i un sostre de despesa inferior al 1,70 % del pressupost de l’Ajuntament.

Fins aquí tot correcte, hi ha bons números, es paga be als proveïdors, es compleixen els criteris.

Des de Gent del Poble-AM, un cop revisats els pressupostos presentats durant els darrers 6 anys, altra vegada constatem que:

No hi ha cap tipus d’aportació ni estructural ni conceptual que estigui en acord a una programació de model de vila a anys vista. És a dir, seguim sense un projecte clar de futur. Seguim copiant i enganxant el pressupost anterior. Entenem que un poble com Roses hauria de tenir una cartera amb 9 o 10 projectes per invertir, hi de retruc poder fer consultes per demanar, o per decidir en que i on es pot invertir.

Al mateix temps, no hi ha les aportacions necessàries per a solucionar les urgències immediates que la ciutadania precisa, en el context actual de crisi econòmica on el benestar social i els llocs de treball es troben directament afectats.

Veiem com les associacions de festes veuen augmentat el seu pressupost en un 45 %, passant de 20.700 a 31.000 i en canvi les associacions que es dediquen a Serveis socials reben unes subvencions que no estan a l’alçada dels temps que corren, creiem que s’haurien d’augmentar i no es fa.

En aquest sentit:

  1. L’actual equip de govern, com els anteriors, deixa completament de banda la participació ciutadana que tan es valorava en campanya electoral, alhora de realitzar els pressupostos municipals de 2013. En aquest sentit, altra vegada, com a municipi no hem avançat gens.
  2. Estem d’acord amb el govern actual amb la recerca d’una política d’austeritat en despeses i en la voluntat ferma de reduir l’endeutament de l’Ajuntament de Roses per sota del 75% dels seus ingressos, però tot i aixi veiem com càrrecs de confiança que ens els podríem estalviar clarament, continuen estan en la nòmina de l’Ajuntament, sense que tinguem gens clara la seva aportació.

3.  Tot i això i entenent que els ingressos de l’Ajuntament pràcticament no baixen, bàsicament perquè tot i el que prometen, la principal entrada de recursos derivada de la recaptació del IBI segueix augmentant:

Noes realitza cap tipus d’aposta clara per a la reactivació econòmica local. Nosaltres no en veiem, si teniu algun exemple, ens agradaria que expliqueu.
 No hi ha cap aportació interessant i necessària per a la creació de llocs de treball. El poble de Roses necessita actuacions urgents que ho podrien fer mitjançant les empreses municipals, amb la creació de llocs de treball, per exemple tenir cura de la higiene dels carrers, posant vigilants perquè no es vegin tants excrements de gossos per tot el poble. Treure graf-fitis de l’immobiliari urbà, barnissar tota la fusta de davant de mar,etc…

A banda de les actuacions derivades de Pla de Barris, no es realitza cap inversió de rellevància. Atenent a la manca de planificació esmentada anteriorment, les principals inversions previstes són un brollador i la reparació del aires condicionats de l’Ajuntament. Entenem que aquestes inversions no prioritzen necessitats i ens preocupa que s’hagi de tirar de més deute per realitzar-se. Per exemple tenim la platja de la Punta davant de la plaça Sant Pere, feta un desastre i m’entres no s’executa cap projecte definitiu, es podria fer alguna actuació puntual en aquell espai perquèquedi una mica digne.

4.Al mateix temps manifestar la nostra preocupació ja que l’augment d’ingressos per recaptacions municipals descrits abans, no es veu repercutit en les associacions socials, culturals, esportives, educatives, empresarials i solidàries, les quals veuen congelades o disminuïdes les seves aportacions anual, quedant any darrera any més perjudicat el teixit associatiu local.

Des de Gent del Poble — AM, com a proposta irrenunciable per poder donar suport a aquests pressupostos instem a l’actual govern CIU-PP que:

1) S’obri un taula de participació ciutadana per poder valorar-los.
2) Es realitzi un aposta ferma per la inversió en creixement econòmic que tant ens agrairien els nostres ciutadans.

En cas contrari la nostra votació a l’aprovació dels pressupostos 2013, serà negativa.

 

Francesc Giner

Portaveu de Gent del Poble-AM