Valoració del PSC de Roses del ple del mes de setembre

PSC de Roses

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA us volem fer arribar la nostra valoració del darrer Ple celebrat el passat dilluns 24 de setembre del 2012 i aprofitem per disculpar l’absència de la nostra Portaveu Magda Casamitjana, que per motius familiars li ha estat imposible participar en aquest darrer Ple.

Una vegada més constatem, que com acostuma a ser habitual, en molts Plens els punts de l’ordre del dia careixen d’una certa rellevància i l’únic que evidencia és la manca de projecte i de govern. Això ens preocupa i molt, perquè no tenim clar cap allà on ens porta aquesta manca de compromís cap a la ciutadania. Són moments difícils i és ara, més que mai, que cal demostrar l’enginy, la valentia i la capacitat d’aportar projectes que proporcionin la tranquil·litat de saber que hi ha un govern responsable a Roses.

Per tant, us volem transmetre la nostra preocupació i dir-vos que nosaltres estem aquí per escoltar, per treballar i per sumar esforços entre tots i tirar endavant, perquè sabem que aquest és el nostre deure.

 

Dit això us fem un resum del Ple:

Després de l’aprovació de l’acta i de les informacions de l’alcaldia, el primer punt era la ratificació de l’aprovació del protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte FITAC als Municipis, punt que es va aprovar per unanimitat, però nosaltres vam prendre la paraula per lamentar que s’acordés amb posterioritat a la realització de l’esmentada activitat.

El següent punt consistia en subsanar una errada en un dels articles del reglament de participació ciutadana, propiciant, ara sí, una major participació real de les entitats.

Al tercer es va aprovar la modificació de preu relatiu al conveni amb Televisió de Catalunya referent a la càmera que capta i difon imatges paisatgístiques de Roses. La modificació és a la baixa, per tant el cost per a l’Ajuntament serà menor.

En el quart s’informava de la renúncia dels cinc regidors amb dedicació exclusiva a la paga extraordinària de Nadal. Curiosament es va prendre aquesta decisió després d’haver presentat el nostre grup la moció que breument us exposem a continuació:

La moció que va presentar el nostre grup pretenia buscar fórmules adequades per poder pagar la paga extraordinària de Nadal als treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Aquestes consistien en suprimir, a més de la paga extraordinària als regidors amb dedicació exclusiva, una catorzena part de les retribucions totals anuals a tots els regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició. També contemplava que la partida prevista per pagar la paga extraordinària es distribuís de nou entre els treballadors de l’Ajuntament, donat que el nostre Ajuntament, gràcies a la bona feina en matèria econòmica duta a terme pel nostre equip en el mandat de Magda Casamitjana, disposa, a hores d’ara, d’una bona situació financera i els diners hi són. Hem de tenir present que alguns regidors de l’equip de govern, que només cobren per assistències, poden arribar a cobrar molt més que d’altres que cobren dedicació exclusiva i a aquests no els afectarà aquest acord. La nostra moció no va ser aprovada degut als vots en contra dels regidors de CiU i PP.

L’altra moció que també vàrem presentar demanava la formació d’una comissió d’experts per aclarir els orígens de Roses, doncs no creiem que si l’origen rodi no està demostrat, s’utilitzi de manera partidista en mans dels polítics de torn. La nostra proposta buscava solucionar aquest problema de manera definitiva i encarregar un estudi seriós a professionals en la matèria. Aquesta moció també va ser rebutjada.

A continuació es va presentar d’urgència una moció per part dels grups municipals de CiU, PSC i GdP de suport a les reivindicacions nacionals populars de la Diada de Nacional de Catalunya. En la qual manifestàvem que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur, que ens cal una hisenda pròpia, que treballarem, en tant que som de l’Associació de Municipis per la Independència, en col·laboració amb l’Assemblea Nacional de Catalunya, per aconseguir, si així la ciutadania ho desitja, ser un nou estat d’Europa. Aquesta moció es va aprovar tot i els vots en contra dels tres regidors del PP.

 

Apartat de precs i preguntes:

La regidora Imma Carrion va preguntar si s’havia gastat la partida de 40.000 € que figurava en els pressupostos per a excavacions arqueològiques, donat que no tenim arqueòlegs. El regidor de Cultura va respondre que l’arqueòloga, que ells mateixos van acomiadar, havia demanat finalitzar els treballs de catalogació de peces del treball de les excavacions i que li havien demanat  que els presentés el pressupost i n’estaven a l’espera.

També va demanar que l’escola que aquest any ofereix dos dies a la setmana classes extraescolars d’àrab per a nens i nenes, organitzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, pogués disposar del conserge per a la vigilància i tancament de l’escola durant aquestes hores. La primera tinent d’alcalde va respondre que l’Ajuntament no podia cobrir aquesta despesa i que les classes es fessin a les aules del mercat cobert.

El regidor Carles Ferrer va demanar pel Pla Local de Joventut, que s’hauria d’haver aprovat per Ple, i en canvi la regidora de Joventut va respondre que ja s’havia presentat. També va preguntar per la situació de l’Skate Parc, la regidora va dir que hi ha novetats, però no es va informar de quines. A continuació va demanar pel motiu de la retallada del 30% de les subvencions a les entitats esportives i per la subvenció extraordinària de 2000€ a l’AE Roses. La regidora d’esports va respondre que era degut a les retallades que s’havien hagut d’efectuar en moltes partides i que els clubs haurien d’estar contents de la subvenció que reben.

Va demanar perquè la Bicicletada de l’11 de setembre s’havia avançat i que havia estat un fracàs. El regidor de Festes va dir que s’havia celebrat el dia 9 a instància d’AROFES i que la participació i el nombre de participants entrava dintre de la normalitat.

Respecte a les conclusions de les reunions de valoració de les barraques de la Festa Major, a les quals no se’ns va convidar, es va respondre que s’havia parlat de reduir el nombre de dies, però mantenir-les en el mateix espai.

També va demanar si es faria un concurs per dissenyar el cartell del Carnaval,   com en anteriors edicions, o s’assignaria a dit, l’alcalde va respondre que encara no tenien criteri.

El regidor Francisco Martínez va demanar per com estava el tema de Ca l’Anita, l’alcalde va respondre que encara hi ha temes que no estan acabats.

Va fer constar que en molts plens com els d’avui només hi ha punts de pur tràmit i sembla que no tenen un pla de govern, l’alcalde no va voler respondre.

Va demanar que quan s’informi per Empordà TV dels punts del ple, s’informi de tots, i no com aquesta setmana que el regidor no va mencionar les dues mocions presentades pel nostre grup, la resposta va ser que informaven del que volien.

La regidora Paqui Guijarro va fer esment que darrerament les llums de Ca l’Anita i de la planta baixa de l’Ajuntament queden enceses a la nit, van contestar que ho mirarien perquè, evidentment, no haurien d’estar enceses.

També va demanar si es portaria a terme la radio municipal ja que hi ha assignada una partida pressupostària, sabem que s’havia presentant un projecte, que en principi semblava prou interessant i viable, per una persona jove i emprenedora de Roses, en la actualitat tenim entès que fins i tot, per algun tipus de malentès, hi havia un contenciós entre l’Ajuntament i aquesta persona pel tema de la marca (dret a la propietat intel·lectual). La resposta va ser que no es portaria a terme ja que es considerava un embolic administratiu enorme i en relació a la marca va dir que en dur el nom de Roses l’Ajuntament ho va frenar, però que ara ja està tot resolt.

El regidor David Beltran va demanar per si es tenia coneixement que al barri de Pescadors hi ha un rusc d’abelles prou important i que s’actuï. L’Alcalde va dir que ja ho demanaria.

Seguidament va preguntar quines accions es duen a terme per a la seguretat vial, referent al porc senglar, ja que comporten un gran risc. El regidor de Medi Ambient va respondre que es va fer un seguiment i es coordina amb l’Associació de caçadors.

També va preguntar pel pagament de 32.000 € a la Mancomunitat pel control dels mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, si se’n porta un control i si hi ha una ordenança per al mosquit tigre. El regidor de Medi Ambient va respondre que s’han instal·lats trampes a l’entrada de Roses i a la Muntanyeta i que, tot i que s’han trobat ous, està controlat. Al senyor alcalde li va preocupar que aquest fet pogués crear alarmisme.

 

I fins aquí el nostre Resum i valoració, dir-vos que com ja sabeu estem a la vostra disposició pel que considereu adient i que treballem pel present de Roses per tal de procurar que continuï tenint un bon futur.

 

Salutacions