Valoració del PSC de Roses del ple ordinari de març

PSC de Roses

L’Alcalde va fer palès el seu tarannà poc democràtic i prepotent no deixant fer les preguntes preparades per tres regidors del Grup Municipal Socialista.

Logo-pscL’ordre del dia constava de 12 punts i Precs i Preguntes.
Els Punts més destacats són:

  • El punt 3, el Segon Tinent d’alcalde va explicar que l’Ajuntament de Roses té un superàvit d’uns 5 milions d’Euros. El Regidor Paco Martínez va dir que quan es van fer els pressupostos per l’any 2013 ja es va avisar que calia, ara en temps de crisi, rebaixar els preus dels serveis públics. En aquell moment el regidor d’hisenda va dir que no hi havia prou diners. Haurem d’estar molt atents com i amb què es gasten els diners públics ara.
  • En el punt 5, el PSC vàrem posar de manifest que l’Equip de Govern ha desballestat tot el Pla de barris convertint-lo en un simple asfaltat de carrers. La idea original no era només aquesta, una vegada més no saben com continuar bons projectes globals iniciats pel PSC la darrera legislatura.
  • En el Punt 6, es cedeix en precari a la Colla Gegantera un remolc de transport per tal que puguin transportar els gegants de Roses. El Grup Municipal Socialista ja vàrem dir que aquest remolc el vàrem comprar en el Govern Casamitjana i que calia fer exactament el mateix amb el llagut amb el Club de Rem de Roses.

La resta de punts eren de pur tràmit.

  • Al torn de Precs i Preguntes l’Alcalde va fer palès el seu tarannà poc democràtic i prepotent no deixant fer les preguntes preparades per tres regidors del Grup Municipal Socialista. Una vegada més l’alcalde està absent i no controla el que passa al nostre municipi.