Valoracio Gent del Poble de Roses del ple de setembre


Els punts mes rellevants varen ser el nº 3, que parlava del conveni amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament per el desenvolupament del projecte FITAG un any mes, amb un cost de 1300 €, es un projecte que ja fa uns anys que dura i hi vàrem votar a favor, dons entenem del tot positiu aquesta mena d’intercanvis culturals.

El punt nº 5 era aprovar una addenda relativa a la modificació del cost de la càmera de TV3 , que hi ha situada a l’hotel  Ramblamar, que passa de 1000 € a 750 €., aquí també vàrem votar a favor, dons entenem que es una molt bona promoció turística per el poble a un cost molt raonable.

Se’ns va informar de la renuncia dels sis  regidors que tenen dedicació exclusiva, a la paga de Nadal. Ho trobem del tot lògic i encertat atès que la resta de funcionaris  i treballadors d’empreses municipals, també han perdut aquesta retribució

En la Moció per buscar les formules per pagar els treballadors les pagues extraordinàries que va presentar el PSC, nosaltres ens varem abstenir,  dons teníem clar que els diners destinats a la Paga de Nadal no es poden invertir a altres conceptes, com ajudes socials, productivitat etc..  tal com deia la Moció. Si estàvem d’acord en que els regidors que cobren per assistències renunciessin a una part del total de la seva paga, cosa que el sr. Pàramo va rebutjar plenament.

En la segona  Moció presentada per el PSC, pel reconeixement institucional de l’origen de Roses, nosaltres vàrem dir que érem reticents alhora de fer alguna despesa econòmica destinada a la comissió d’experts que es volia crear, desprès ens van informar que no parlaven mai de diners,  però nosaltres ja havíem  proposat que es fes  un conveni amb alguna Universitat catalana per la creació d’una beca, atès que ja hi ha molts treballs fets en relació a aquest tema. La moció es va rectificar unes hores abans, canviant el concepte comissió d’experts per grup de consulta. Encara no tenim clar si seria retribuït o no. També varem demanar que no s’utilitzés mentrestant institucionalment l’origen, si aquest està en dubte, i per acabar creiem que no son els politics qui s’han de ficar en temes científics.

L’última Moció presentada en caràcter d’urgència va ser la de CiU, Gent del Poble-AM i PSC-PM de suport a les reivindicacions nacionals populars de la Diada Nacional de Catalunya 2012. Gratament sorpresos per el suport del socialistes en bloc, entenem que l’ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va expressar. Es per això que estem molt satisfets per el fet de que la majoría dels regidors rosincs, hagin recolzat aquesta iniciativa.

 

Gent del Poble-AM