Suquet de peix de Rose

“Vaquilles”

Gent del Poble - AMNosaltres Gent del Poble com cada any ens manifestem a favor del drets dels animals i votarem en contra de la realització de les “vaquilles”.

Martiritzar els animals provoca que es justifiqui i es naturalitzi la violència de tal forma que queda interioritzada en la gent jove com a patró de conducta. Tanmateix tenim un model de societat molt hipòcrita. Intentem ensenyar valors a les escoles, posem en marxa plans i projectes contra la violència de gènere, entre iguals, contra el racisme, l’homofòbia, castiguem els agressors… Però a la pràctica demostrem que maltractar públicament un animal és èticament correcte, és legal, divertit, està patrocinat i finançat per l’administració pública, i no parem compte al fet que cap cultura avançada vol tenir relació amb la tortura, sinó amb les manifestacions pacífiques, creatives i per la vida, tot espolsant-se el maltracta basat en tradicions opressores. Així doncs, si pretenem una societat respectuosa amb els altres, multicultural, sostenible i igualitària, caldrà eliminar tota tolerància cap a qualsevol tipus de violència, en aquest cas, el de Roses, entenem violència com a l’estrès, estat d’ansietat o por, a que són sotmesos els animals.

A les disposicions generals dels principis i finalitats del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la llei de protecció dels animals, s’hi resa que “Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por”, per tant s’està contravenint l’objecte i la finalitat de la mateixa llei.

Hem de ser conscients que mentre no deixem de ser cruels, la crueltat existirà.

Sé que aquestes paraules ens faran perdre vots, però nosaltres posem els drets dels animals per sobre dels interessos personals i dels partits.

Francesc Giner
Portaveu de Gent del Poble de Roses