Vilafant vol convertir els habitatges buits en lloguer social

Construcció a Vilafant de 18 cases de lloguer social arran de la permuta feta amb el Patronat de la Santa Creu

L’Ajuntament de Vilafant fa bonificacions de fins el 50% del IBI aquells propietaris que tinguin el seu habitatge buit i el posin a la borsa de lloguer social

L’Ajuntament de Vilafant, conscient que el municipi pateix una manca d’habitatge de lloguer social i a preus assequibles, va analitzanr la situació de l’habitatge al municipi amb el Pla Local de l’Habitatge, comprovant que hi havia una gran demanda d’habitatge de lloguer assequible i, per altre costat, tenien moltes cases i pisos buits, “per aquest motiu, una de les primeres accions d’aquest Pla Local d’Habitatge és aconseguir incorporar, mitjançant diferents incentius i bonificacions, aquests habitatges buits a la borsa de lloguer social”, va afirmar l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.

Per tal de reduir el nombre de cases i pisos buits des de l’Ajuntament es destina una partida de 25.000 euros per poder dur a terme diversos incentius i ajuts. El primer, és una reducció del 50% del IBI per aquells propietaris que tinguin cases buides i el posin durant 5 anys a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ja que Vilafant no disposa de borsa pròpia.  L’altra línia d’ajuts seria una subvenció directe per a la rehabilitació dels habitatges per fer-les habitables i posar-les a la borsa de lloguer social. Aquestes ajudes aniran des dels 1000 fins els 8.000 euros en funció dels metres quadrats del habitatge i les actuacions que s’hi hagin de fer.
A més d’aquests ajuts, aquests propietaris també rebran tot l’assessorament dels serveis tècnics d’habitatge del Ajuntament.

Posar una casa o pis a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal garanteix els propietaris el cobrament del lloguer i, a més a més, l’administració supramunicipal disposa d’una assegurança per fer front a possibles desperfectes que es puguin produir al habitatge.

Les polítiques per aconseguir habitatge assequible, no s’aturen aquí i és que també està en marxa la construcció de 18 cases de lloguer social, fruit de la permuta que va fer el consistori amb de Patronat de la Santa Creu. En aquests moments ja s’està treballant amb el Patronat per redactar les bases per adjudicar aquestes cases de lloguer social.