Cinema a la Fresca

Visió/Pla de futur

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

Quin futur tindran els nostres fills? Sens dubte és una pregunta que genera molta incertesa i inquietud, però al mateix temps és el repte més important que un polític municipal ha d’entomar.

Nosaltres tenim un pla i la meta final és aconseguir un model econòmic productiu que ens permeti garantir una estabilitat econòmica per als nostres joves i que els permeti formular els seus plans vitals, també sense marxar del poble.

Roses té com a model productiu essencial el turisme, és la seva «indústria», partint d’aquesta afirmació pensem que és necessari desenvolupar estratègies per combinar totes les variants possibles de turisme: el tradicional de «sol i platja» amb el cultural, el «científic» i l’esportiu, per tal d’assegurar activitat econòmica futura i durant tots els mesos de l’any.

El nostre grup del PSC recentment ha presentat una moció que ha estat aprovada per unanimitat del consistori i que pretén ser l’inici del «turisme científic».

A tal efecte, pensem que seria beneficiós per a Roses la creació d’un CENTRE DE LA MAR: Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut Humana, ubicat als terrenys de l’antiga depuradora de marisc, i que tingués com a objectius:

1) l’estudi i conservació dels ecosistemes marins

2) la promoció i recuperació de la Salut

3) la sostenibilitat del turisme i de la pesca

4) la creació de llocs de treball qualificat per als joves.

Visualitzem una Roses connectada amb la universitat i centres de recerca per estar presents en àmbits relacionats amb l’economia blava com la biologia marina, l’oceanografia, l’economia, l’enginyeria, les ciències socials, la medicina, etc  Visualitzem també ser annex d’alguna universitat que reporti una nova població d’estudiants i universitaris per tal de cursar pràctiques d’empresa i treballs de fi de grau, tesis doctorals, etc.  I com no, visualitzem una Roses oferint serveis de qualitat per acollir congressos, exposicions, col·loquis i xerrades en col·laboració amb tots els sectors implicats.

Ens proposem que el primer projecte del CENTRE DE LA MAR sigui la recuperació de la tortuga Babaua a la zona del Golf de Roses/Cap de Creus. Ens imaginem en un futur pròxim l’apadrinament  de les nostres tortugues i poder fer un seguiment de la seva ubicació a través d’una APP.

Volem que la tortuga Babaua esdevingui per a Roses el que l’ós Panda és per a la Xina.

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC Roses