Vistiplau ambiental al projecte de recuperació de l’antic camí de la Vinya d’en Xirau, a Portbou

Antic camí de la Vinya d'en Xirau de Portbou

Itinerari projectat en la recuperació de l'antic camí

El corriol tindrà una doble funció, com a camí per a vianants i com a vial d’evacuació secundari del port esportiu

Antic camí de la Vinya d'en Xirau de Portbou
Itinerari projectat en la recuperació de l’antic camí

La Ponència Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat l’informe d’impacte ambiental del projecte de recuperació de l’antic camí de la Vinya d’en Xirau, al terme municipal de Portbou (Alt Empordà), promogut pel Consorci Port de Portbou i tramitat per l’Ajuntament.

El projecte parteix de l’existència d’un camí que uneix l’antiga carretera N-260 i l’indret conegut com a Vinya d’en Xirau. El corriol s’adaptarà i perllongarà fins a la plataforma del port esportiu de Portbou com a itinerari circular de vianants. Enllaçarà el nucli urbà amb el monument-memorial a Walter Benjamin; el cementiri; el mirador del Claper; el port; i el passeig marítim. La millora permetrà l’evacuació segura del port esportiu quan un temporal faci perillós el camí d’accés habitual. El pas de vehicles motoritzats es limitarà als autoritzats i a situacions extraordinàries.

Integrat en l’espai protegit

El nou camí, de 353 metres de longitud i 2,5 metres d’amplada, transcorrerà per un terreny de fort pendent dins l’espai protegit Xarxa Natura 2000, zona especial de conservació (ZEC), i zona especial de protecció de les aus (ZEPA) de l’Albera. Per integrar el projecte en l’espai objecte de l’actuació, s’adoptaran diverses mesures correctores entre les que destaquen:

  • La composició paisatgística dels talussos, amb la construcció i restitució de murets de pedra seca.
  • La plantació d’espècies adaptades als sòls pedregosos.
  • L’adequació de punts d’observació paisatgística.
  • Les solucions de bioenginyeria per a la protecció, consistents en l’estesa de terra vegetal, la col·locació de geomalles, i la hidrosembra.

Per salvar la inclinació del terreny, s’hi col·locarà un paviment de formigó tintat amb òxids de ferro que n’afavorirà la integració cromàtica. També s’hi instal·laran diversos elements de mobiliari urbà i de senyalització dels valors naturals, paisatgístics i culturals.