Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Campanya pilot de reutilització de telèfons mòbils

Es calcula que a Catalunya es van vendre l’any 2020 2,5 milions de telèfons mòbils, és a dir, 5 mòbils/minut. Una part molt important d’aquests aparells no es reciclen i s’acumulen a les llars quan ja no s’utilitzen

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, impulsarà una campanya pilot de recollida de telèfons mòbils a 4 botigues de Movistar a Catalunya, en col·laboració amb diverses entitats que ho fan possible i amb el finançament de l’SCRAP “ECOASIMELEC”. La campanya començarà el divendres 18 de juny. Els SCRAP són Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor, que, com a responsables de la posada al mercat d’aparells elèctrics i electrònics, contribueixen a finançar-ne la recollida selectiva, el tractament i les campanyes de sensibilització. Les botigues estan ubicades a Barcelona (Avinguda Diagonal, 570) , Tarragona (Rambla Nova,103), Lleida (Plaça Sant Joan, 5) i Girona (Gran Via de Jaume I, 70 ).

Els telèfons mòbils seran recollits en aquests emplaçaments per les entitats socials Andròmines i Fundació Trinijove, les quals els classificaran en dos grups: aptes per a la reutilització i reciclatge.

En el cas que el seu estat en permeti la reutilització, s’empraran tecnologies que permeten l’esborrada de dades i, alhora, traçar la destinació final dels terminals per assegurar que se n’allarga la vida útil.

Aquesta campanya pretén impulsar la participació dels consumidors i de les empreses distribuïdores en la recollida de RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics), i, en particular, de telèfons mòbils. S’estima que a Catalunya es van vendre l’any 2020 2,5 milions de telèfons mòbils, és a dir, 5 mòbils/minut. Tot i que no es disposa de dades de recollida específica de telèfons mòbils vells, les quantitats recollides són molt petites, ja que en molts casos la ciutadania acumula a les seves llars telèfons que ja no utilitza.

Aquesta campanya pilot busca recuperar aquests telèfons i donar-los una segona vida amb la seva reutilització o amb la incorporació en un altre producte a través del reciclatge dels seus components i materials. La campanya també vol transmetre a la ciutadania els impactes positius, des d’un punt de vista ambiental i social, que genera participar en la recollida de terminals mòbils.

En concret, per cada telèfon mòbil reutilitzat s’estalvien 400 litres d’aigua i s’evita el consum de 40 kg de matèries primeres i l’emissió de 30 kg de CO2.

La normativa de RAEE estableix que les botigues que venen AEE (aparells elèctrics i electrònics) han de recollir de manera gratuïta el RAEE equivalent a l’AEE adquirit pel consumidor i que la gestió d’aquests residus l’ha de finançar el fabricant de l’AEE mitjançant els SCRAP. La normativa també determina que els residus recollits s’han de destinar de manera prioritària a la seva posterior reutilització per allargar-ne la vida útil.

Els telèfons mòbils estan fets, en gran part, de materials que constitueixen recursos naturals no renovables. La reutilització i el reciclatge d’aquests materials estalvia l’extracció de noves matèries primeres i permet reduir el consum d’energia en la fabricació de nous aparells. A banda, una gestió no sostenible d’aquests residus té impactes ambientals molt perjudicials.

Canvia el xip, recicla’ls

L’Agència de Residus de Catalunya continua treballant per implicar la ciutadania en la reducció de residus i en el canvi de sistema cap a una economia circular que prioritzi el reaprofitament i la valorització dels residus com a productes nous.

Els departaments d’Acció Climàtica, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, i de Cultura, a través de les biblioteques públiques de Catalunya, van iniciar al mes d’abril una campanya per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics a través de les biblioteques públiques de Catalunya. La iniciativa s’està fent a 68 biblioteques d’arreu del territori amb diverses activitats com ara tallers de reparació, videofòrums, espectacles de màgia o conta-contes. Acabarà al 12 de juny.