Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Castelló d’Empúries posa en marxa un nou programa basat en targetes moneder i amplia la dotació econòmica al Banc dels Aliments

Ajudes socials a Castelló d'Empúries
Castelló d'Empúries treballa per cobrir les necessitats bàsiques i essencials dels seus ciutadans i evitar l’exclusió social de les persones amb més dificultats

Amb aquestes mesures l’Ajuntament continua treballant per cobrir les necessitats bàsiques i essencials dels seus ciutadans i evitar l’exclusió social de les persones amb més dificultats

La situació d’emergència social provocada per la COVID-19 ha fet augmentar de forma molt significativa les demandes de la ciutadania cap als Serveis Socials Bàsics de cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i productes de primera necessitat. Per cobrir aquestes necessitats, s’han desplegat diferents mecanismes i dispositius de protecció a fi d’atendre a la ciutadania i evitar de quedar exclosa del paraigües de protecció social. En aquesta línia, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es va reunir amb el CCAE per analitzar la situació i han arribat a l’acord sobre l’interès d’establir mecanismes de cooperació interadministrativa per ampliar i reforçar els programes de prestacions d’urgència social, amb l’objectiu que la ciutadania del nostre municipi tinguin cobertes les necessitats més bàsiques i essencials, i evitar l’exclusió social d’una part de la ciutadania.

Per fer front a l’actual augment de demandes d’ajudes d’urgència socials relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques,  s’ha proposat implantar un nou Programa de Targetes-moneder, amb la intenció de facilitar a les persones usuàries dels Serveis Socials bàsics puguin rebre ajuts econòmics d’alimentació o per la cobertura d’altres necessitats bàsiques, de manera més racional i eficient.

Els objectius són garantir una alimentació saludable i segura a les famílies en situació de vulnerabilitat, fomentant l’accés als aliments frescos a persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social, tot garantint una alimentació saludable, equilibrada i de qualitat.

Aquestes ajudes han de ser un complement a altres ajudes i han de ser una fórmula que no estigmatitzi i afavoreixi l’apoderament dels usuaris a partir de donar-los autonomia i corresponsabilitat.

Per aquest motiu, el passat mes de maig s’ha aprovat per ple del consistori castelloní un conveni de cooperació per al finançament i desplegament del programa de targetes moneder, amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per desenvolupar aquest nova mesura a fi de fer front a l’actual augment de demandes d’ajudes d’urgència social relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques.

Per Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, “amb aquestes mesures es pretén treballar per una integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els vilatans, amb especial cura per aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social”.

En aquest conveni s’estableix que aquest servei es gestionarà des del CCAE perquè és qui presta els Serveis Social bàsics al nostre municipi, però també perquè d’aquesta manera s’economitza el servei i s’evita crear duplicitats administratives, procurant tenir una gestió pública més eficient. Per a poder posar en marxa aquesta mesura, l’Ajuntament farà una aportació específica extraordinària de 50.000 per aquest efecte.

El CCAE s’encarregarà de la coordinació i gestió tècnica del programa de targetes-moneder, de la gestió i emissió d’aquestes, de l’establiment del barem d’accés i atorgament de les mateixes, la valoració i diagnòstic de les persones i/o famílies beneficiaris, del seu seguiment, i de convocar i promoure el funcionament de la comissió de seguiment, de la qual l’Ajuntament també formarà part, que haurà de vetllar pel compliment dels objectius, així com fer el seguiment del grau de compliment dels mateixos.

El CCAE presentarà a l’Ajuntament la liquidació dels costos del programa on hi constarà el nombre de targetes emeses, la despesa realitzada i les aportacions del CCAE i l’Ajuntament en concepte de finançament.

Aquesta nova mesura se suma al projecte ja existent des de fa temps al municipi del Centre de Distribució del Banc d’Aliments, el qual no es deixarà de banda, sinó que actuarà com a complement a aquest. Justament aquest servei ha vist augmentada en el doble la seva demanada habitual arrel de la crisi sociosanitària actual, arribant a duplicar el nombre de famílies ateses.

Al municipi, el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) municipal està gestionat per Càritas Parroquial de Castelló d’Empúries, i pel seu funcionament s’estableix un conveni regulador per part del departament de Benestar Social i Famílies per l’atorgament d’una subvenció a l’entitat. Mitjançant aquest conveni l’ajuntament fa una aportació econòmica a Càritas per tal de portar a terme el CDA i abastar-lo dels recursos necessaris pel seu bon funcionament. Els últims anys l’aportació de l’Ajuntament era de 14.000€ anuals, l’any passat, amb la situació de la crisi sociosanitària per la COVID-19, es va augmentar fins a 17.000€ i per aquest 2021 s’amplia amb 8.000€ més, fins arribar a 25.000€ anuals.

Els usuaris d’aquest servei estan derivats també pels serveis socials municipals. Segons el conveni establert entre l’Ajuntament i Càritas s’estableix la col·laboració i coordinació  per el bon desenvolupament dels següents projectes: Servei d’Aliments, Servei de Rober i Servei d’Intervenció Educativa (SIE). Hi ha un òrgan de seguiment amb els diferents professionals de l’ajuntament i de Càritas per coordinar i supervisar el bon funcionament del CDA, i hi ha una estreta col·laboració i coordinació entre les dues entitats.