Cinema a la Fresca

El departament de Festes de Roses fa públic l’acta de la reunió sobre la valoració del Carnaval de Roses 2016

Carnaval de Roses 2016
Un moment de la reunió entre representants del'Ajuntament de Roses i les colles de Carnaval

La reunió per fer una valoració del Carnaval de Roses 2016 es va portar a terme el passat 24 de febrer

Carnaval de Roses 2016
Un moment de la reunió entre representants del’Ajuntament de Roses i les colles de Carnaval

A la reunió entre el departament de Festes de l’Ajuntament de Roses i els representants de les colles de Carnaval de Roses, celebrada el passat 24 de febrer, es van fer públiques les incidències registrades per la Creu Roja i la Policia Local, es van parlar de la creació immediata del Consell de Carnaval i que seran 14 colles les que podran disposar de barraca per a la Festa Major, entre d’altres punts, els quals estan registrats en l’acta que aquesta mateixa tarda ha fet públic l’Àrea de Festes

VALORACIÓ DEL CARNAVAL DE ROSES 2016

 • Es donen les dades de les incidències de la Creu Roja i la Policia Local. Les assistències de la Creu Roja al 2016 han estat 35 (15 lesions i 17 intoxicacions etíliques) i 13 evacuacions al CAP. L’any 2015 van ser 64 (16 lesions, 41 intoxicacions etíliques i 7 comes etílics) i 29 evacuacions al CAP. Es constata que les atencions han anat a la baixa, i es valora positivament aquesta dada.
 • Pel que fa a les les incidències registrades per la Policia Local en les quals hi han involucrades carrosses, n’hi ha hagut 2 per sorolls, 4 per comportament, 3 problemes mecànics i l’incendi provocat a la nau de les carrosses el dijous a la nit. Es fa saber que els comandaments de la Policia Local han informat que ha estat un dels Carnavals més tranquils, fet que també es valora positivament.
 • S’agraeix el comportament de la immensa majoria de les colles, així com la bona conducta i predisposició dels xòfers a l’hora de seguir les indicacions de l’organització, cosa que ha facilitat el desenvolupament dels actes i ha permès que totes les carrosses poguessin entrar al port.
 • En quan a les passades, es considera que són massa llargues i que hi han masses espais buits entre colles, provocant que el públic no aguanti fins el final. No obstant, aquest any hi ha hagut més colles que han fet coreografies i la qualitat de les disfresses i les carrosses ha estat, en general, satisfactòria. Tot i així, aquest any l’assistència de públic ha estat inferior a la de l’any passat.
 • Han faltat lavabos al port i al pavelló, i de cares a l’any següent se n’han d’instal·lar més.
 • Una colla diu que al port hi havia un grup de persones que anaven increpant i provocant a les colles. Són persones conegudes per tothom i caldria fer alguna cosa per evitar-ho.
 • Una colla diu que al final del port no hi havia llum ni tanques i que els vigilants no podien evitar que la gent pogués accedir a la zona dels catamarans. Es respon que aquest any s’ha reforçat la il·luminació, tot i que ha quedat algun espai més fosc; que a la part del darrera hi havia tanques mòbils perquè les carrosses poguessin girar sense problemes i que els vigilants havien d’evitar el pas de persones.
 • Una colla proposa modificar el sistema d’elecció del número de sortida, possibilitant que les colles que un any han sortit de la meitat cap endarrere l’any següent puguin triar de les primeres.
 • Una colla diu que el dilluns s’havia quedat que les carrosses anirien juntes fins a l’arrossada i que moltes van anar pel seu compte. Es respon que el dilluns hi havia l’opció d’anar juntes les que volguessin passar per l’avinguda de Rhode, que per això es va tancar la circulació i van ser acompanyades per la policia, però que no era obligatori.
 • Es proposa que el diumenge i el dilluns a la tarda l’ordre de les carrosses que es paren a l’avinguda de Rhode sigui el mateix que l’ordre de les passades. Es respon que s’han de repensar aquests actes, perquè el fet que totes les carrosses tinguin la música molt alta i de diferents estils fa molest poder estar a la zona i que caldria buscar alguna solució.
 • Una colla diu que hi havia carrosses que anaven amb la música posada a la nit quan anaven a tancar la carrossa, quan s’havia quedat que s’hauria d’anar amb la música apagada.
 • Un colla que tenia la carrossa estacionada a la nau informa que el dissabte a la nit els hi van robar tot el material, sense que es sàpiga qui ha sigut.
 1. CREACIÓ DEL CONSELL DEL CARNAVAL

El regidor de Cultura i Festes proposa la creació del Consell del Carnaval per tal de decidir sobre tots els aspectes relacionats amb aquesta festa. Aquest òrgan hauria d’estar format per 12 caps de colla i els regidors del govern implicats en l’organització. La voluntat és que sigui representatiu de totes les colles.

El Consell haurà d’estar regulat per un reglament que determinarà els objectius, els drets i deures dels integrants i el règim de sessions, d’acord amb la normativa vigent que regula els consells de participació ciutadana que té en funcionament l’Ajuntament de Roses.

Les persones que vulguin formar part del Consell han d’enviar un correu electrònic a cultura@roses.cat, abans del 25 de març, amb les següents dades:

 1. a) Colles que siguin associació i que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: nom de l’associació, nom del representant, telèfon i adreça electrònica. En el cas que aquesta persona no pugui assistir a algun Consell podrà delegar-ho a un altre membre de l’associació.
 2. b) Colles quenosiguin associació: nom de la colla, nom del representant, telèfon i adreça electrònica. El representant que es proposi no podrà ser substituït per cap altra persona de la colla.

Els acords que es prenguin al Consell es presentaran al conjunt de les colles per tal de comptar amb la seva conformitat.

El reglament del Consell del Carnaval s’està tramitant i ja s’informarà quan estigui aprovat.

 1. BARRAQUES DE LA FESTA MAJOR
 • S’informa que les barraques es faran del 10 al 15 d’agost a l’antic càmping Bahía i hi haurà 14 barraques destinades a colles de Carnaval.
 • En unes setmanes s’obrirà el termini per presentar les sol·licituds i es farà arribar a totes les colles les bases de participació, les quals seran similars a les dels anys anteriors:
 1. a) Haver participat al Carnaval de Roses i haver-se inscrit a l’Ajuntament, com a mínim, en dues edicions.
 1. b) Ser una colla de Carnaval legalment constituïda en associació sense afany de lucre, amb domicili a Roses i estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.