El Consell Comarcal aprova una nova convocatòria d’ajuts culturals i el nou pla de recollida de residus

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, celebrat telemàticament

El ple ordinari del mes de juliol també va donar resposta a la petició de la consellera comarcal Etna Estrems (ERC)  sobre l’estat de tramitació del nou Centre d’Acollida d’Animals comarcal 

En el ple ordinari del mes de juliol del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es va aprovar les bases reguladores per a una nova subvenció per a projectes culturals i el nou Pla Estratègic de Recollida de Residus.
La convocatòria de subvencions culturals es presenta amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es podran presentar persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que almenys un 40% del pressupost del projecte haurà de ser finançat a través de recursos propis del beneficiari de la subvenció. Aquesta convocatòria estarà dotada amb 30.000 euros, que ja estan previstos en una partida pressupostària.

L’objectiu de la subvenció és incentivar les noves propostes culturals fetes pels altempordanesos. El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, va posar èmfasi “en la necessitat que es desenvolupin projectes culturals en una època on els creadors ho estan passant molt malament degut a la situació de la COVID-19”.

Les bases fixen uns criteris clars a l’hora de baremar els ajuts, com l’interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l’abast i impacte, l’adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d’aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d’on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d’aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Les bases aprovades contemplen uns camps d’aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d’autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d’aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l’organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

Aprovació del Pla Estratègic de Recollida de Residus

El ple va aprovar el pla estratègic de recollida de residus, presentat prèviament en el Consell d’Alcaldes. Amb aquest document es podrà començar a desenvolupar el pla d’acció que culminarà amb un canvi en la recollida de residus en tots els municipis de menys de 4.500 habitants adherits.

El pla contempla tres models de gestió: el model de recollida porta a porta, el model de recollida amb contenidors d’obertura amb targeta i un model mixt. A partir d’ara l’àrea de medi ambient redactarà un estudi tècnic i econòmic per a cada zona i pels municipis que hagin sol·licitat integrar-se a la recollida conjunta. Aquest inclourà una proposta concreta per a cada municipi interrelacionada amb els pobles veïns.

Els objectius d’aquests models són reduir la recollida de residus resta al 40% respecte a la generació total de residus, i una disminució progressiva dels residus aportats al CTR fins a assolir el 40% el 2025. També es busca disminuir la quantitat de residus que en origen no són seleccionats i acaben comptabilitzats com a residu resta malgrat ser d’altres fraccions (FORM, envasos, paper i cartró, vidre o especials). Per tal d’adequar el servei a aquelles persones que el generen la tendència és implantar el model de recollida porta a porta o la tecnologia d’identificació d’usuaris que permetin aplicar, en l’àmbit col·lectiu o individual, un pagament de taxes proporcional a la generació.

També en referència a un projecte de l’àrea de Medi Ambient, durant el ple es va parlar de l’estat de la tramitació del centre de protecció i adopció d’animals de companyia.

Les tramitacions urbanístiques retarden el Centre d’Acollida d’Animals

El ple també va donar resposta a la petició de la consellera comarcal Etna Estrems (ERC) que va preguntar sobre l’estat de tramitació del nou Centre d’Acollida d’Animals comarcal que està projectat al costat del Centre de Tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà.

El centre ja està documentat amb un cost de 830.000 euros, que es finançarà gràcies a tots els ajuntaments adherits, la Diputació de Girona i fons del mateix Consell Comarcal.

La construcció del centre d’animals s’ha retardat per l’estat de tramitacions urbanístiques de Pedret i Marzà. Aquest retard ha provocat que s’haguessin de desistir els convenis amb l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona.

La nova situació obliga a tornar a establir nous convenis de finançament que se signaran amb un nou càlcul d’aportacions a la baixa a causa de la nova via de finançament que ha obert el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), que aportarà uns 200.000 euros.

Davant d’aquest nou escenari, es va manifestar que hi ha vies alternatives per avançar el projecte de construcció i no haver d’esperar al fet que es faci efectiva l’aportació del PUOSC, i que el retard s’ha degut a les tramitacions urbanístiques.