El Consell Comarcal dona suport al dret a morir dignament

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Ple del Consell Comarcal del mes d'octubre on es va aprovar la moció del dret a morir dignament

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà també pren el compromís de defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida

A l’igual que va fer l’Ajuntament de Roses en el ple ordinari del mes de febrer de 2020, en el darrer ple del mes d’octubre, el Consell Comarcal va aprovar per unanimitat una moció de suport al dret a morir dignament. Aquesta moció vol reafirmar la posició de l’ens tot afirmant  que “la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort”, alhora que pren el compromís de donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida.

El text aprovat també és una declaració a favor de desplegar amb rapidesa els mecanismes per fer possible l’eutanàsia en aquells casos que ho requereixin i que es promocioni el Document de Voluntats Anticipades (DVA). És un document en el qual l’usuari –qualsevol ciutadà– pot explicar per endavant quin tractament mèdic vol rebre. Es pot redactar fins i tot quan no es pateix cap malaltia.

En la seva exposició, el text detalla articulats com la Declaració Universal dels Drets Humans, la constitució espanyola on es fan valdre alguns drets com “la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat” i l’Estatut d’Autonomia de 2006 que ja és més explícit en proclamar que “totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor, a cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort”.

El vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, va assenyalar que “amb aquest acord, la nostra institució expressa de forma clara el seu suport a l’Associació DMD-Cat, que disposa d’un nucli molt actiu a l’Alt Empordà, i a totes les accions que promogui per fer difusió de dret a morir dignament, que es formalitzaran a través d’un conveni de col·laboració”.