El nombre de famílies que dona de menjar el CDA de Roses ha augmentat un 100% en 5 mesos

Centre de Distribució d'Aliments de Roses
La demanda de menjar al CDA de Roses ha augmentat considerablement durant la crisi sanitària de la COVID-19

Al gener el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) va donar de menjar a 201 famílies, xifra que es va duplicar al mes de maig arran de la crisi sanitària de la COVID-19

Quan succeeix una crisi sanitària com de la COVID-19 un dels primers i més greus efectes que es produeix és que les persones més vulnerables de la societat es tornen encarar més vulnerables. Una pandèmia com l’actual, on s’ha viscut un confinam,ent de la societat fa estralls en la economia, de tal manera que la gent pobre passa a la qualitat de paupèrrima. Si abans tenia poca cosa menjar, en esclatar la crisi sanitària, no en té res.
Això, desgraciadament ha passat a tot el món. Segons l’Informe d’Intermon Oxfam, el nombre de persones en situació de pobresa a Catalunya, entre els mesos de març i maig, ha passat de les 900.000 a 1 milió. I Roses no ha estat una excepció.
El Centre de Distribució d’Aliments (CDA), abans de la crisi, repartia aliments a les famílies necessitades dos dies a la setmana, “els dimarts i els dijous al matí amb una mitjana de 200 famílies cada  mes”, ha afirmat la regidora de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania, Esther Bonaterra.

Al mes just d’esclatar la crisi sanitària, al 15 d’abril, “la demanda de cistelles de menjar havia augment un 52%, per la qual cosa vam doblar la subvenció de Càritas Roses, que és la que gestiona el CDA, per abastir a tothom que ho necessita, a més d’obrir-lo un dia més a la setmana, els dimecres a la tarda”, ha desvetllat Bonaterra, remarcant que “hem passat de abastir d’aliments a 201 famílies al mes de gener, que suposa un total de 522 persones, a les 402 al mes de maig a, que signifiquen 1.051 persones”.

Una xifra que suposa un augment del 100 % de famílies que han necessitat de l’ajuda del Centre de Distribució d’Aliments entre el període comprés entre els mesos de gener i maig.

En total en aquests 5 mesos, el CDA ha donat de menjar a 479 famílies diferents de Roses.

</table
Actuació a Roses des d’un primer momentArran del decret de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19, l’Ajuntament de Roses va crear dues comissions d’emergència, la Social i la Tècnica-Sanitària.A la Comissió Social, amb Alcaldia i l’Àrea d’Acció Social al capdavant, es van involucrar pràcticament totes les Àrees de l’Ajuntament de Roses i les entitats socials de la Vila, com ara la Fundació Roses Contra el Càncer, Caritas, FADIR, Tramuntanets i Creu Roja, mantenint reunions dos cops a la setmana per fer front a les necessitats de les persones.I en una de les primeres accions que es va decidir portar a terme va ser “la creació d’una xarxa de voluntaris, la qual ha estat cabdal per una banda repartir les targetes moneder que es van arribar des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a tota la mainada que tenia beca-menjador i per preparar i repartir a domicili bosses de menjar entre les famílies més necessitades”. Repartiment que es va fer amb la col·laboració de les entitats socials de Roses.La xarxa de voluntaris/es, cal recordar, que també va confeccionar mascaretes de protecció en coordinació amb FADIR pel CAP de Roses i la Residència Pi i Sunyer.Fenomen del sensellarismeUna de les primeres actuacions d’emergència que va haver de portar a terme l’Ajuntament de Roses va ser un pis per a 3 persones sense sostre, mentre que a una quarta es va aconseguir allotjar-la en un alberg d’Olot que el Departament de Joventut de la Generalitat va a posar a disposició del fenomen anomenat sensellarisme (persones sense llar).
Totes aquestes accions es van portar a terme només decretar-se l’estat d’alarma, és a dir, a la segona quinzena del mes de març.Més desigualtatAquesta crisi sanitària ha provocat que la reducció de desigualtat a la societat s’havia aconseguit en els darrers quatre anys s’ha vist tallada de cop, i costarà molts anys arribar a aconseguir fins on érem abans de la pandèmia de la COVID-19.

CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE ROSES
Any 2020 Famílies Persones beneficiàries
Gener 201 522
Febrer 199 526
Març 233 615
Abril 323 834
Maig 402 1.051
Total families 479 1.245