Roses aprova un pressupost de més de 38 MEUR per al 2020

Ajuntament de Roses

JuntsxCat, ERC, GdP (equip de Govern) i Lliures van aprovar els pressupostos de Roses per al 2020

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC, GDP i Lliures (11 vots) i  l’abstenció del PP (1 vot), mentre que PSC i Cs van votar en contra (5 vots)  

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Roses, celebrat ahir dimecres, va aprovar un pressupost per a l’exercici del 2020 de 35.688.000,00 €, que sumats als de les tres societats municipals puja als 38.883.145 € (vegeu taula a sota). Aquesta quantitat representa un 0,33% menys respecte a 2019, ja que el capítol d’inversions (vegeu taula a sota), a les quals es destinaran 2.102.700 € durant  2020, s’ha vist reduït.

Les àrees municipals que més reforçaran el seu pressupost són la d’Urbanisme i Acció Social, amb un increment d’un 19,3% i un 11,59% respectivament. En el cas d’Urbanisme, aquest augment es destinarà a dotar de més recursos la campanya Roses Posa’t Guapa, que comptarà amb una partida de 110.000 € i incorporarà una nova línia d’ajuts a establiments per a la renovació de mobiliari a la via pública, amb l’objectiu d’impulsar la dinamització comercial de la població i la millora de l’entorn urbà.

També depenent d’Urbanisme, la dotació destinada a excavacions i consolidació arqueològica s’ampliarà notablement, passant a destinar 112.000 € a aquests treballs, que permetran continuar amb la tasca i investigació que la Càtedra d’Arqueologia de Roses està desenvolupant al barri medieval de la Ciutadella.

Pel que fa a l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, l’increment de pressupost es destinarà principalment al contracte de serveis per a la posada en marxa d’un centre obert d’atenció a joves i infants i a l’augment de les subvencions que reben la Fundació Roses Contra el Càncer, Creu Roja i FADIR, per la seva col·laboració en la implantació de projectes socials al municipi.

 

                                                                                                        Pressupost Ajuntament de Roses 2020
Entitat Pressupost 2020 Pressupost 2019 Variació (%)
Ajuntament 35.688.000,00 € 35.817.000,00 € -0,36%
Serveis municipals de Roses, SA 2.359.900,00 € 2.359.900,00 € 0,00%
Port de Roses, SA 2.297.285,00 € 2.297.285,00 € 0,00%
Promoció i desenvolupament, SL 1.027.800,00 € 1.027.800,00 € 0,00%
Societats municipals 5.684.985,00 € 5.684.985,00 € 0,00%
Ajustaments consolidació 2.489.840,00 € 2.489.840,00 0,00%
Total 38.883.145,00 39.012.145,00 € -0,33%

Més d’un milió d’euros en subvencions

En l’apartat de suport a l’associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d’un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2020, 1.144.100 € a subvencions a entitats i associacions.

L’endeutament baixa dels 24 milions d’euros als 4,4 milions en 9 anys

Gràcies a la no concertació de nous crèdits i a la política de contenció econòmica, l’Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L’amortització de crèdit prevista per a 2020 serà d’1.294.000 €, fet que possibilitarà situar l’endeutament municipal en 4,4 MEUR a finals de 2020, aconseguint:

  • rebaixar l’endeutament consolidat fins a un 12,61% dels ingressos corrents del pressupost, quantitat molt allunyada del 110% que permet la legislació vigent, i que evidencia la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses.

la reducció de l’endeutament municipal en un 81% en els nou darrers anys (a finals de l’any 2011 aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €).

Les noves inversions, autofinançades o subvencionades

El pressupost de l’Ajuntament de Roses destinarà 2.102.700 euros a la partida d’inversions, que provindran de recursos propis municipals (1.626.700 €), subvencions (308.000 €) i contribucions especials i quotes d’urbanització (168.000€).

Entre aquestes inversions destaquen:

                                                                                                                  Inversions per a 2020
Pressupost participatiu (projectes triats per la ciutadania, actualment en procés) 300.000 €
Urbanització Camí Turó Ullastrell 208.000 €
Plaça carrers Llotja, Nofeu i Pescadors 122.100 €
Vorera avinguda Tarragona 70.000 €
Recorregut geològic Far 47.000 €
Aparcament Clot Franquests Santa Margarida («New Orleans») 50.000 €
Reposició i  millora vies públiques: (paviment, voreres, accessibilitat, aparcaments, mobiliari urbà) 248.000 €
Millores pistes, senderisme, entorn natural i platges 146.500 €
Il·luminació, millora instal·lacions i consolidació muralles Ciutadella) 178.000 €
Millores centres educatius 87.000 €
Millores equipaments municipals: (CAR, biblioteca, cementiri, teatre,edificis municipals, equipaments esportius…) 130.900 €
Equips processos informació (Renovació servidor i material informàtic, fibra òptica…) 108.000 €

Per la seva banda, dins el Pla d’inversions presentats per les empreses municipals, destaquen l’estabilització de la Platja de la Punta (125.000 €), la instal·lació de nous pantalans flotants (111.250 €), l’adquisició d’una embarcació Pelícan (50.000 €) i les fustes dels pantalans A, B i c (100.000 €)  que inclou el pressupost de Port de Roses; la renovació del material de la sala de fitness (12.000 €) de Piscina de Roses; i l’adquisició d’un vehicle bolquet (38.000€) i un vehicle segadora (15.000 €) per part de Rosersa.

En definitiva, l’Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d’estabilitat i morositat establerts pel Govern de l’Estat i que redueix els ratis d’endeutament, fets que li permet disposar d’una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, atendre les necessitats econòmiques i socials de les persones i prestar els serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius.