Fira de la Rosa de Roses

Territori licita les obres de condicionament de la carretera C-252 entre Cabanes i Vilabertran

Departament de Territori
Carreretera C-252, entre Cabanes i Vilabertran

L’actuació consisteix principalment en l’eixamplament de la carretera en un tram d’1 quilòmetre i la construcció d’una rotonda

El Departament de Territori ha licitat les obres de condicionament de la C-252 entre Cabanes i Vilabertran (Alt Empordà) per un import de 2,4 MEUR. Aquesta obra inclou com actuacions principals l’eixamplament de la carretera i la construcció d’una rotonda per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Els treballs començaran a finals d’any, amb un termini d’execució de nou mesos.

El tram on s’actuarà té una longitud d’1 quilòmetre, des del límit entre els termes de Figueres i Cabanes fins a la rotonda d’inici de la travessera de Vilabertran.Les obres consistiran en l’eixamplament de la carretera, que actualment té entre 4 i 5 metres d’amplada, fins als 8 metres previstos –amb dos carrils de circulació de tres metres i vorals d’1 metre cadascun. En el tram urbà de l’Aigüeta, la secció serà de 6,5 m i es construiran noves voreres a banda i banda

El projecte inclou l’execució d’una rotonda per a millorar la intersecció de la C-252 amb la GIV-6024 (carretera d’accés a Cabanes). Aquest giratori tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. Així mateix, es preveu la modificació de la rasant de la carretera per tal d’ampliar el gàlib lliure al pas per sota de l’N-II.

Les obres també inclouran les tasques següents:

  1. Desviament de serveis afectats i moviments de terres
  2. Reforç del ferm
  3. Millora del drenatge
  4. Adequació de la senyalització i l’abalisament, instal·lació de barreres de seguretat
  5. Enllumenat de la nova rotonda