Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de juny de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.142 nous casos positius de coronavirus, i registrades 36 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.733.600 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.501 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 598.947 253 15.925 188,14 7.157 84,55 6.112 72,21 1.306 15,43
Aragón 125.490 121 1.595 119,98 674 50,70 855 64,32 265 19,93
Asturias 52.979 72 761 74,70 370 36,32 67 6,58 36 3,53
Baleares 60.884 24 493 42,08 242 20,66 383 32,69 171 14,60
Canarias 57.808 141 1.576 72,43 842 38,70 880 40,44 364 16,73
Cantabria 30.588 25 408 69,99 172 29,51 205 35,17 58 9,95
Castilla La Mancha 194.727 15 1.798 87,91 784 38,33 863 42,20 274 13,40
Castilla y León 233.366 180 2.682 111,99 1.138 47,52 1.631 68,10 531 22,17
Catalunya 629.718 267 8.339 107,18 3.382 43,47 4.110 52,82 1.444 18,56
Ceuta** 5.957 3 40 47,50 21 24,94 35 41,57 15 17,81
C. Valenciana 396.689 41 2.027 40,08 934 18,47 1.185 23,43 375 7,41
Extremadura 76.421 44 728 68,42 318 29,89 344 32,33 112 10,53
Galicia 127.925 52 1.230 45,52 530 19,62 568 21,02 214 7,92
Madrid 723.206 368 7.862 115,96 3.107 45,83 4.019 59,28 1.079 15,91
Melilla 9.201 0 100 114,84 35 40,19 35 40,19 12 13,78
Murcia 113.680 45 726 48,04 290 19,19 385 25,48 130 8,60
Navarra 63.087 61 853 129,01 366 55,35 490 74,11 169 25,56
País Vasco 201.518 210 3.683 165,86 1.527 68,77 8 0,36 3 0,14
La Rioja 31.409 39 640 200,05 257 80,33 350 109,40 96 30,01
ESPAÑA 3.733.600 1.961 51.466 108,46 22.146 46,67 22.525 47,47 6.654 14,02

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 88 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.975 30 1,7%
Aragón 3.530 8 2,8%
Asturias 1.972 1 3,7%
Baleares 840 1 1,4%
Canarias 781 8 1,4%
Cantabria 566 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.977 9 3,1%
Castilla y León 6.904 9 3,0%
Catalunya 14.691 4 2,3%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.404 1 1,9%
Extremadura 1.805 0 2,4%
Galicia 2.415 3 1,9%
Madrid 15.378 19 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.604 2 1,4%
Navarra 1.178 1 1,9%
País Vasco 4.493 10 2,2%
La Rioja 775 2 2,5%
ESPAÑA 80.501 109 2,2%