Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.906 casos positius nous de coronavirus  i 203 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 758.172 casos confirmats de COVID-19 i 31.614 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 61.279 234 14.285 169,77 6.632 78,82 3.354 39,86 824 9,79
Aragón 36.090 222 4.888 370,50 2.318 175,70 1.437 108,92 309 23,42
Asturias 5.335 67 1.240 121,24 644 62,96 53 5,18 4 0,39
Baleares 13.708 18 1.911 166,25 745 64,81 836 72,73 180 15,66
Canarias 13.321 71 2.322 107,83 1.114 51,73 962 44,67 292 13,56
Cantabria 6.773 73 912 156,95 407 70,04 133 22,89 30 5,16
Castilla La Mancha 42.478 120 8.690 427,48 3.613 177,73 2.916 143,44 586 28,83
Castilla y León 47.305 25 9.562 398,49 4.415 183,99 2.685 111,90 680 28,34
Catalunya 139.164 134 12.616 164,37 5.316 69,26 4.447 57,94 1.067 13,90
Ceuta 589 17 168 198,17 104 122,67 100 117,96 33 38,93
C. Valenciana 40.071 57 5.399 107,90 2.269 45,35 2.089 41,75 455 9,09
Extremadura 10.496 130 3.014 282,29 1.311 122,79 676 63,31 181 16,95
Galicia 21.138 60 3.008 111,43 1.371 50,79 740 27,41 203 7,52
Madrid 230.386 640 52.288 784,71 21.422 321,49 5.284 79,30 808 12,13
Melilla 964 5 308 356,12 193 223,15 110 127,19 42 48,56
Murcia 18.712 43 5.757 385,37 2.451 164,07 2.148 143,78 556 37,22
Navarra 17.908 318 4.486 685,71 2.433 371,90 1.920 293,48 559 85,45
País Vasco 44.000 269 5.954 269,68 2.739 124,06 69 3,13 15 0,68
La Rioja 8.455 83 1.469 463,70 681 214,96 521 164,46 125 39,46
ESPAÑA 758.172 2.586 138.277 294,04 60.178 127,97 30.480 64,81 6.949 14,78

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.645 493 1.044 23 1.805 67
Aragón 5.166 98 413 4 1360 11
Asturias 1.286 49 150 5 344 2
Baleares 1.820 31 265 3 291 5
Canarias 1837 115 354 29 232 15
Cantabria 1.303 18 100 1 234 0
Castilla La Mancha 9.988 58 691 1 3.152 31
Castilla y León 10.724 300 774 23 3.032 51
Catalunya 31.222 81 3.140 6 5.837 5
Ceuta 37 4 7 1 10 0
C. Valenciana 7.889 144 930 13 1.595 25
Extremadura 2.251 109 184 9 574 19
Galicia 3.921 130 429 16 734 14
Madrid 47.913 324 3.819 11 9.353 149
Melilla 94 11 9 1 4 0
Murcia 1945 168 280 23 211 2
Navarra 2.686 106 193 9 571 10
País Vasco 7.989 4 581 0 1.860 27
La Rioja 1.798 28 114 1 415 10
ESPAÑA 149.514 2.271 13.477 179 31.614 443

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.