Fira de la Rosa de Roses

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.914.105 casos confirmats de coronavirus i 98.936 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.914.105 casos confirmats de COVID-19 i 98.936 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 23.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.326.345 3.100 33.092 390,59 13.260 156,51 12.631 72 1,0%
Aragón 394.084 714 10.351 780,46 4.000 301,60 4.789 51 1,2%
Asturias 192.317 398 7.769 767,85 3.118 308,17 2.444 23 1,3%
Baleares 252.188 532 7.496 639,04 2.691 229,41 1.203 4 0,5%
Canarias 283.105 2.183 13.292 611,70 7.724 355,46 1.570 26 0,6%
Cantabria 124.544 250 4.731 809,40 1.838 314,45 758 13 0,6%
Castilla La Mancha 467.082 500 8.879 433,21 2.268 110,66 7.057 27 1,5%
Castilla y León 647.113 1.224 18.627 781,62 7.224 303,13 8.182 37 1,3%
Catalunya 2.247.771 11.904 65.455 843,13 24.813 319,62 17.880 13 0,8%
Ceuta 18.760 31 475 568,75 201 240,67 144 0 0,8%
C. Valenciana 1.283.506 4.238 42.582 841,85 14.030 277,37 8.961 53 0,7%
Extremadura 232.940 479 9.344 881,92 3.543 334,40 2.220 15 1,0%
Galicia 521.132 1.694 30.360 1.126,26 11.764 436,41 3.073 21 0,6%
Madrid 1.577.701 4.014 32.185 476,73 11.689 173,14 17.198 37 1,1%
Melilla 20.154 20 313 362,85 114 132,16 147 0 0,7%
Murcia 367.862 1.364 14.849 977,88 5.615 369,78 2.144 22 0,6%
Navarra 221.838 284 4.929 745,08 1.889 285,55 1.490 9 0,7%
País Vasco 647.201 808 13.357 603,30 5.137 232,02 6.141 25 0,9%
La Rioja 88.462 175 2.544 795,51 1.093 341,78 904 1 1,0%
ESPAÑA 10.914.105 33.911 320.630 676,65 122.011 257,49 98.936 449 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.