Suquet de peix de Rose

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de coronavirus i 99.410 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de COVID-19 i 99.410 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 25.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.338.709 3.090 33.373 393,90 12.446 146,90 12.741 82 1,0%
Aragón 395.265 560 9.059 683,05 3.498 263,75 4.811 51 1,2%
Asturias 193.358 466 7.127 704,39 2.948 291,36 2.476 27 1,3%
Baleares 253.142 472 6.585 561,38 2.398 204,43 1.209 5 0,5%
Canarias 287.018 1.871 15.045 692,38 9.522 438,21 1.576 21 0,5%
Cantabria 124.994 207 3.997 683,82 1.581 270,48 758 11 0,6%
Castilla La Mancha 469.366 1.223 7.995 390,08 2.829 138,03 7.064 20 1,5%
Castilla y León 649.178 982 16.178 678,85 6.174 259,07 8.204 30 1,3%
Catalunya 2.259.638 4.554 62.049 799,25 25.813 332,50 17.913 11 0,8%
Ceuta 18.804 17 426 510,08 187 223,91 144 0 0,8%
C. Valenciana 1.290.406 3.271 35.095 693,83 12.445 246,04 8.995 68 0,7%
Extremadura 233.837 454 8.005 755,54 3.043 287,21 2.225 15 1,0%
Galicia 524.681 1.768 26.935 999,20 10.365 384,51 3.081 15 0,6%
Madrid 1.588.644 6.255 26.915 398,67 9.824 145,51 17.373 42 1,1%
Melilla 20.181 12 251 290,98 94 108,97 147 0 0,7%
Murcia 370.238 1.099 13.287 875,02 5.398 355,49 2.154 21 0,6%
Navarra 222.441 239 4.389 663,45 1.754 265,14 1.491 4 0,7%
País Vasco 648.855 855 11.595 523,71 4.657 210,34 6.142 3 0,9%
La Rioja 88.769 132 2.238 699,82 995 311,14 906 2 1,0%
ESPAÑA 10.977.524 27.527 290.544 613,15 115.971 244,74 99.410 428 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.