EM 2019

Informació dels diferents partits polítics de Roses que concorreran a les eleccions municipals de 2019